Neděle, 21. ledna

Pravidla a podmínky

Registrací, přihlášením a používáním tohoto webu se zavazujete, že znáte a budete dodržovat stanovené podmínky a pravidla.

Použití souborů Cookie

 • Tato webová stránka používá při přihlášení uživatele soubory Cookie ukládané do Vašeho internetového prohlížeče.
 • Cookie jsou malé soubory, které používá většina webových stránek a slouží k dočasnému ukládání jednoduchých dat.
 • Možnost použití Cookies je na našem (a na většině ostatních webů) nutné kvůli správnému fungování přihlašování uživatelů.
 • Do Cookie může tento web také ukládat vaše individuální nastavení.
 • Cookie může být na tomto webu použito také třetí stranou (typicky reklamním systémem, který ukládá informace kvůli poskytování lepších výsledků při zobrazování reklamy).
 • V případě že nechcete tomuto, nebo jiným webů umožnit použití Cookies, můžete tak učinit nastavení v internetovém prohlížečí.

Informace poskytnuté uživatelem

 • Zaregistrovaný uživatel vyplnil při registraci uživatelské jméno, email a heslo.
 • Uživatelské jméno je veřejně zobrazovaný údaj.
 • Email uživatele nebude nikde zveřejněn a slouží pouze pro systémové účely (v případě že uživatel zapomene heslo, ověření vlastnictví,...). Email nebude prodán, nebo předán třetím stranám a nebudou na něj odesílány reklamní sdělení třetích stran. Na email můžou být zasílány upozornění, nebo informace týkající se tohoto webu.
 • Heslo je neveřejné a nedá se zpětně zjistit. Web pro své použití nikde neukládá samotné heslo, ale pouze zašifrovaný otisk hesla (při každém přihlášení se uživatelem napsané heslo zašifruje stejným způsobem jako při registraci a porovná se s otiskem uloženým v databázi).

Materiály vložené uživateli

 • Každý uživatel je vlastníkem jím vloženého obsahu a je za něj právně a jinak plně zodpovědný.
 • Dle §5 zákona č. 480/2004 Sb., správce webu nepřebírá zodpovědnost za uživatelem vložený obsah. Správce webu nemusí dle §6 zákona č. 480/2004 Sb. aktivně vyhledávat možný protiprávní obsah a nemůže předpokládat vznik takového obsahu, proto nelze takový obsah spojovat činností tohoto webu.
 • Pokud se správce webu dozví o obsahu, který porušuje pravidla tohoto webu, může takový obsah podle závažnosti prohřešku smazat, znepřístupnit a jeho autora sankcionovat. V případě že správce webu dozví, že obsah vložený uživatelem porušuje zákony ČR, bude takový obsah smazán, či znepřístupněn.
 • Uživatel si nemůže nárokovat setrvání svého obsahu na tomto webu. O vhodnosti obsahu rozhoduje správce, nebo správcem pověřená osoba a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Informace zaznamenané systémem

 • Uživatel bere na vědomí, že určité akce na tomto webu zaznamenává IP adresu uživatele.
 • Jedná se zejména o - vložení komentáře, vložení tématu, vložení článku, registrace, úspěšné, i neúspěšné přihlášení,...
 • Díky zaznamenávání IP adres je možné udělat web bezpečnějším. Je možné například zachytit pokus o prolomení cizího účtu, nebo zamezit vstup uživatelům porušující pravidla.
 • IP adresy jsou v celém systému neveřejné a používá je pouze systém.

Práva a povinnosti

 • Správce webu může kdykoliv, bez předchozího varování, nebo udání důvodu smazat, nebo znepřístupnit jakýkoliv obsahu webu, případně zabránit vytváření nového obsahu (konkrétním uživatelům, i všem).
 • Správce webu může kdykoliv, bez předchozího varování, nebo udání důvodu zrušit uživateli uživatelský účet, případně zabránit ve vytvoření účtu nového.
 • Tento web není určen pro uchovávání, nebo předávání hodnotných, firemních, nebo soukromých dat a informací a správce webu neručí za smazání, ztrátu, nebo nedostupnost těchto dat.
 • Uživatel bere na vědomí, že správce webu poskytne dle zákona na požádání, nebo pokyn plnou součinnost policii, soudům, nebo jiným, dle zákona oprávněným institucím.
 • Na funkce a služby tohoto webu nevzniká právní nárok a správce webu může kdykoliv, bez předchozího varování, nebo udání důvodu web dočasně, či trvale znepřístupnit, nebo omezit.