Pondělí, 18. prosince , svátek má Cynyc

Putin chce ovlivnit veřejný názor v Česku.

Slovan 23.11.2017

Náš prezident Zeman převzal v Moskvě vzácný dar, knihu Obnovené zřízení zemské.

Je to vzácná kniha, která dokumentuje tvrdou okupaci Českých a Moravských zemí katolickou církvi.

Je to takové nenásilné podprahové (to slovo se bude někomu líbit) pošťouchnutí našeho národa k vlastenectví a národní hrdosti a připomenutí kdo stál za porobou Čech a Moravy.

O čem ta kniha je? To si přečti a posuď čtenáři sám.

Obnovené zřízení zemské je název pro zemské ústavy Čech (z 10. května 1627) a Moravy (z 10. května 1628).

Český král a moravský markrabě Ferdinand II. obě zemská zřízení oktrojoval, tj. vydal bez souhlasu sněmu, na základě vítězství nad stavy v občanské válce a teorie o propadlých právech.

Na závěrečné redakci zřízení se podíleli olomoucký biskup František kardinál z Ditrichštejna a pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu.

První vytištěné exempláře českého zemského zřízení byly k dispozici koncem května 1627. Byly vydány německy (autentické znění) pod názvem Verneuerte Landesordnung des Erbkönigreichs Böhaimb; úřední překlad do češtiny zůstal nedokončen (tisk zastaven u folia 135, litery F 1)

A teď přijde to hlavní.

Hlavní změny oproti dřívějšku (ustanovení)

  • Místo dosavadního stavovství byl uzákoněn absolutismus.
  • Česká koruna vyhlášena za dědičnou (tedy nepřestala existovat) v habsburském rodě až do vymření mužského potomstva (posílena moc české královské – dvorské – kanceláře ve Vídni).

Duchovenstvo zaujalo první místo v zemském sněmu (za ním teprve stav panský, rytířský a královská města – ta měla na sněmu jen jeden hlas).

Katolické náboženství bylo prohlášeno za jediné povolené vyznání v českých zemích (ti, kteří se nechtěli „srovnat“ s panovníkem ve víře, museli se vystěhovat ze země, ovšem s výjimkou poddaného lidu, který musel přestoupit ke katolictví buď po dobrém, nebo po zlém).

  • Jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým (ve skutečnosti mu však byl nadřazen).[1]
  • Stavům bylo ponecháno povolování, rozvrhování a vybírání daní.
  • Zemské úředníky směl jmenovat pouze panovník (jemu byli také zodpovědní).
  • Ústní řízení nahrazeno písemným.

Obnovené zřízení zemské obsahovalo ustanovení státního, soukromého a trestního práva, předpisy týkající se soudního a deskového řádu, připojena byla Svatováclavská smlouva z roku 1517 a Narovnání o hory a kovy z roku 1534 (a z r. 1575). V roce 1640 (1650 na Moravě) bylo doplněno Královskými deklaratorii a novelami, sbírkou královských rezolucí, vysvětlení a nových ustanovení. Obnovené zřízení zemské právně utvrzovalo podřízení českých zemí habsburskému absolutismu. Jedná se o důležitý pramen českého státního práva.

Ustanovení obnoveného zřízení zemského se udržela až do roku 1848 (snahy české šlechty o podstatnou revizi a zmírnění OZZ během 1. pol. 18. století se nezdařily).

Tolik základní fakta vypovídají o čem je tato kniha, proč je tolik vzácná a o jejím obsahu se mlčí?

Tohle je vyhlášení tvrdé okupace Českého království a není asi náhodou že právě v této době nám darováním této vzácné knihy prezident Ruska připomněl naši historii v kontextu dnešní doby.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.