Pondělí, 25. září , svátek má ticháčková

Je to zrada.

369L-pozorovatelka 27.5.2013

      Celá Evropská unie je od začátku zrada a dnes k tomuto svému dlouho trvajícímu tvrzení mám další dva důvody.

Důvod první: 

        Dnes jsem si tady se zájmem přečetla dva články: "Muslimové od Německa požadují: udělejte islám rovnocený křesťanství" a "Dovzdělej se: Křesťanství a jiná náboženství 1." Z obou je patrné, jak se náboženská otázka stává stále více významnou. Ale to na není celé, na stejné téma jsou i tyto články: "Švédsko: pátá noc nepokojů, vypálené školy", "Londýnský mačetový útok hýbe Británií, vláda vytáhla do boje s radikály", "Britové se stále více obávají etnického konfliktu", "Další muslimskej útok - tentokrát Paříž", "Tak se nám ty svině muslimský začínaj odkopávat!" Ale ani to není celé! Na úplně stejné téma je totiž i článek "Propagace homosexuality" a mnoho dalších podobných, které se na diskuterech kdy objevily. Multikulti a homosňatky mají společného jmenovatele: rozpad a rozklad Evropy, stojící na křesťanství (přičemž slovem "křesťanství" nemám na mysli víru jako takovou, ale hodnoty, které křesťanství představuje, klasickou rodinou počínaje a obzvláště pak náboženství coby prostředek k ovládání mas napříč hranicemi).

       Mockrát jsem zde na toto téma psala, nejednou jsem dávala odkaz na video, kde Zuzka Roithová má přednášku o náboženských symbolech a náboženstvích v rámci EU a dnes jsem si to video lehce projela a z některých vět (jsou z roku 2011!) mi je ve světle nových událostí opravdu nedobře:

- evropská společnost svádí boj mezi nošením muslimských šátků a stavěním měšit a mezi křesťanskými symboly na straně druhé

- multikulturalismus je pozitivním potvrzením faktu, že v Evropě budou sloučeny různé hodnoty

- bohoslužby v muslimských mešitách se staly pro Františka z Asissi inspirací!!! (to je úplně bez komentáře...)

- Lisabonská smlouva říká, že každý má právo na svobodu vyznání bohoslužbami, obřady atd. (následuje kritika Francie a Belgie kvůli jejich pokutám za nošení burky a další projevy symbolů islámu  a věta :"Evropský soudní dvůr rozhodne, zda národní legislativa není v rozporu se základními smlouvami Evropské unie!!") 

       Velmi zajímavá je řeč Zuzky Roithové nejen o tom, jak v případě nepokojů a konfliktů trestu neujde jak muslim tak křesťan, ale obzvláště její řeč o střetu civilizací,  který vyvstal po pádu komunismu, celé video je zde: http://www.youtube.com/watch?v=TC056kqNSz4 

        Nevím, jakou hru to konstruktéři EU hrají, ale stále více mi vše přijde jako podpora toho "střetu civilizací", a to dokonce na způsob Orwelovy Oceánie.... Jinak přece není možné, že EU od začátku multikulti maximálně podporuje a ona je strůjcem toho, co se v Evropě děje! Áno, já tomu už dlouho říkám: "Když se dva perou, třetí se směje" a dodávám, že kdo platil Hitlerovu říši, ten dnes buduje i tu naši novou evropskou, jen tentokrát sametově, včetně novodobé sametové genocidy. Kromě videa Zuzky Roithové se mi dnes vybavil i plakát EU - té multikulti EU s komunismem (socialismem do třetice) v čele, no jen pohleďte na ty symboly - pěticípá žlutá hvězda, srp a kladivo na špici a hned pod nimi symboly islámu (půlměsíc) a křesťanství (kříž), ty další komentovat nebudu:

RDpcSW5ldHB1Ylx3ZWJzXDU3OF93ZWJcd3d3L2lt  

  

Důvod druhý: 

      Domácí politickou scénu jsme přestala sledovat od doby, co jsem se utvrdila, že levice-pravice jedno jest a že politiky lze dělit pouze na kolaboranty (vědí o co jde a zpívají na cizí notu) a na prospěchářské korytáře (nevědí, která bije a drží se koryta). Stručněji: politiky dělím na pro EU a proti EU. Na jiných stránkách jsem dnes četla článek, který mi moje dělení potvrdil. Ale pro úplnost musím začít u českého "konspirátora",  který už nežije, ale který v roce 1990 napsal m.j. toto:

„Druhým výrazným aspektem politiky Havlova kabinetu je příprava k odtržení Slovenska. V období 1990 – 1992 budou přijaty nové ústavy a zahájeny přípravy k rozpojení hospodářských vazeb mezi Slovenskem a historickými zeměmi Čech a Moravy. K osamostatnění Slovenska dojde později (asi za 5 – 8 let) v souvislosti se sjednocováním západní a východní Evropy. Do té doby bude hlavní veřejnou snahou V. Havla udržet oba národy pohromadě v jednom státě. V rámci sjednocení pak obětuje československý stát. Program liberalizace poměrů v Evropě bude umožňovat volný pohyb obyvatelstva bez ohledu na hranice a v jeho intencích dojde k částečnému osídlení pohraničí historických českých zemí potomky bývalých sudetských Němců. Slovensko pak bude destruováno menšinami maďarskými, ukrajinskými, rumunskými, židovskými. Z obou národů zůstanou malé etnické menšiny, enklávy bez jakéhokoli významu politického a hospodářského – stanou se mezinárodními Evropany....(Průnik bude proveden prostřednictvím burzy a burzovních spekulací, činností mezinárodních odborných poradenských a konzultačních firem a kanceláří, soukromých rozhlasových a televizních vysílačů, soukromých tiskovin apod. Veřejná moc viditelných úředníků a funkcionářů bude nahrazena neviditelnou a nekontrolovatelnou vládou pečlivě skrytých subjektů opravdové moci, OVLÁDAJÍCÍCH VŠECHNY PROSTŘEDKY MASOVÉ MANIPULACE. Jejich působnost bude zaměřena na znemravnění veřejnosti, zejména pak mládeže, pod lákavými hesly svobody projevu a podnikání, jak odpovídá cílům snadno ovladatelné, na jednotlivce atomizované, sjednocené Evropy. Do této mocenské, neviditelné báze, budou vpuštěni pouze ti, kteří jsou členy příslušných rodinných klanů, lobby, skupin, organizací či mafií!)“ http://www.diskutuj.me/tema/4294

A právě o ty Sudety jde, Sudety neskončily, o Sudety se pořád hraje, přesně jak "konspirátor" Dolejší napsal a tohle si, národe přečti:

      Když Václav Klaus podepisoval Lisabonskou smlouvu, obávala se česká veřejnost, že bude Charta základních práv, obsažená v Lisabonské smlouvě, zneužita sudetskými Němci ke vznášení územních a dalších nároků na Českou republiku. Aby tyto obavy uklidnil, vyžádal si Václav Klaus spolu s českou vládou připojení České republiky k protokolu č. 30 o uplatňování Listiny základních práv EU, kterým již byly řešeny výjimky z Charty základních práv pro Polsko a Británii. Nikdo ovšem tehdy české veřejnosti nesdělil, že naši žádost bude muset schválit Evropská rada a Evropský parlament bude hlasovat, zda její projednání v Evropské radě doporučí či nedoporučí – a to vše až o mnoho let později. Stalo se tak ve středu 22. 5. 2013 a podívejme se, jak v Evropském parlamentu hlasování probíhalo:

hlasování č. 1 - o doporučení Evropského parlamentu k novému projednání:        

KDU-ČSL 100% hlasů PRO negativní stanovisko EU: Jan BŘEZINA, Zuzana ROITHOVÁ                                    

KSČM 75% hlasů PRO negativní stanovisko EU: Jiří MAŠTÁLKA, MILOSLAV RANSDORF, Vladimír REMEK (Jaromír ROHLÍČEK nelasoval)

ČSSD 100 % hlasů PRO negativní stanovisko EU: Dalibor ROUČEK, Olga SEHNALOVÁ, Pavel POC, Richard FALBR, Robert DUŠEK, Vojtěch MYNÁŘ, Zuzana BRZOBOHATÁ

ODS 100 % hlasů PROTI negativnímu stanovisku EU: Andrea ČEŠKOVÁ,Jan ZAHRADIL, Oldřich VLASÁK, Evžen TOŠENOVSKÝ, Ivo STREJČEK, Miroslav OUZKÝ, Edvard KOŽUŠNÍK , Hynek FAJMON, Milan CABRNOCH

Výsledek hlasování: 574 hlasů PRO negativní stanovisko EU, 82 hlasů PROTI, zdrželo se 24. S ohledem na výše uvedené NENÍ NUTNÉ svolávat zasedání s cílem přezkoumat návrh české vlády, aby byl protokol č. 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království rozšířen i na Českou republiku, protože účinek tohoto návrhu, pokud bude vůbec nějaký, bude omezený.

hlasování č. 2 - Evropský parlament vyzývá Evropskou radu, aby nepřezkoumávala navrhovanou změnu Lisabonské smlouvy:

KDU-ČSL 100% hlasů PRO negativní stanovisko EU: Jan BŘEZINA, Zuzana ROITHOVÁ

KSČM 75% hlasů PRO negativní stanovisko EU: Jiří MAŠTÁLKA, Miloslav RANSDORF, Vladimír REMEK (Jaromír KOHLÍČEK nehlasoval)

ČSSD 100 % hlasů PRO negativní stanovisko EU: Libor ROUČEK, Olga SEHNALOVÁ, Pavel POC, Richard FALBR, Robert DUŠEK, Vojtěch MYNÁŘ, Zuzana BRZOBOHATÁ

ODS 100 % hlasů PROTI negativnímu stanovisku EU: Andrea ČEŠKOVÁ,Jan ZAHRADIL, Oldřich VLASÁK, Evžen TOŠENOVSKÝ, Ivo STREJČEK, Miroslav OUZKÝ, Edvard KOŽUŠNÍK , Hynek FAJMON, Milan CABRNOCH

Výsledek hlasování: 631 hlasů PRO negativní stanovisko EU, 23 hlasů PROTI, zdrželo se 23.

konečné hlasování  č. 3: . Evropský parlament vyzývá Evropskou radu, aby nepřezkoumávala navrhovanou změnu Lisabonské smlouvy:

KDU-ČSL 100% hlasů PRO negativní stanovisko EU: Jan BŘEZINA, Zuzana ROITHOVÁ

KSČM 75% hlasů PRO negativní stanovisko EU: Jiří MAŠTÁLKA, Miloslav RANSDORF, Vladimír REMEK (Jaromír KOHLÍČEK nehlasoval)

ČSSD 100 % hlasů PRO negativní stanovisko EU :Libor ROUČEK, Olga SEHNALOVÁ, Pavel POC, Richard FALBR, Robert DUŠEK, Vojtěch MYNÁŘ, Zuzana BRZOBOHATÁ

ODS 100 % hlasů PRO negativní stanovisko EU :Andrea ČEŠKOVÁ, Jan ZAHRADIL, Oldřich VLASÁK, Evžen TOŠENOVSKÝ, Ivo STREJČEK, Miroslav OUZKÝ, Edvard KOŽUŠNÍK, Hynek FAJMON, Milan CABRNOCH

Výsledek hlasování: Z celkových 22 českých poslanců v Evropském parlamentu podpořilo negativní stanovisko Evropské unie k tzv. „Klausově výjimce“ 21 poslanců a 1 nehlasoval. Zrádci České republiky, kteří neschválením výjimky souhlasí s otevíráním dveří nárokům sudetských Němců, jsou zástupci všech našich stran, za povšimnutí stojí ODS, která dvakrát hlasovala proti a ve finále negativní stanovisko EU naplno podpořila! Evropský parlament tedy - za vydatné podpory českých poslanců - nedoporučil Evropské radě se českým požadavkem vůbec zabývat.

      Tady jde o něco více než jen zradu českých politiků. Tady jde o nebezpečí prolomení Benešových dekretů se všemi důsledky z toho plynoucími. Z příkazu EU. Prezident Klaus dokázal vyjednat pro nás určitou velmi důležitou pojistku. Za to bychom mu měli být vděční a hlavně měli bychom se snažit v tom pokračovat a důsledně na tom trvat. Bohužel jeho čin je bagatelizován (na iDnes to nazývají posměšně „Klausovou vyjímkou“ - jako by šlo o nějaký rozmar nezbedného kluka. I autor zde použil stejné spojení, aniž si to zřejmě uvědomil. Není žádná Klausova vyjímka. Je to NAŠE vyjímka a je pro nás velmi důležitá.

      Ve skutečnosti zdá se, nikoho příliš nezajímá, k čemu v Bruselu došlo, nikdo se nezdá být konsternován, nikdo nevaruje před pravděpodobným dalším vývojem. Uvědomují si lidé doma, co na nás zase spáchali? Že nás Západ opět (po kolikáté už?) zradil? A uvědomují si, že nás zradili naši vlastní lidé? - zdroj: Zvědavec. Já k tomu dodávám, že Dolejší se nemýlil. .............................................................................................................................

      Dlouhý článek, já vím, ale ono je to všechno jedno téma: EU! A její plány,kterým jdou naši kolaboranti od dob Havla na ruku. Žába se vaří pomalu a už je skoro uvařená: homo sňatky jsou normál, multikulti je normál (už teď na hodně nedobrý způsob, ale o to  šlo - čím hůře, tím lépe), zatímco národ nejen v Česku pořád řeší levici-pravici. Nesnáším komunisty (i proto jsem proti EU), ale na závěr jsem si vybrala slova diskusního příspěvku odjinud:

"Je zjavné, že si neuvedomujete, kto je nepriateľ a akými zbraňami disponuje (médiá a banky). Tu pomôže len jedno: osobnosť kalibru Stalina, Putina, alebo Ježiša Krista.
Nechať rozhodovať dav je proti záujmom davu."

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.