Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Jak to vypadá když se soudy nevyčistí od komunistů

Simon Achenbach 27.7.2013

Animated fireplace burning logs

Podle zákona o soudech a soudcích je "kárným proviněním soudce zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů."

V roce 2005 se dopustila česká policie zločinu a ještě většího česká Justice. Byli zatčeni dva mladíci a obviněni ze přepadení dvou poštovních doručovatelek. Jeden z nich podlehl psychickému násilí policistů a přiznal se. Případ šel před znojemského soudce Jaromíra Kapinuse (bývalého předsedu soudu a člena KSČ– který jednoho chlapce odsoudil na 5 let do vězení a toho, co se „přiznal” na podmínku 3 let.

V roce 2011 byl identifikován skutečný pachatel, který se přiznal a o jehož vinně byly nezvratné důkazy. Šel k soudu a tam mu soudce Pavel Rujbr dal tři a půl roku vězení a jeho spolupachatelce dvouletý podmíněný trest. I když věděl, že za stejný čin byli odsouzeni jiní lidé, ale hlavu si s tím nelámal. Každý jiný soud by zpochybněný rozsudek z r. 2005 napadl a podal podnět ke stížnosti pro porušení zákona.

Původně odsouzení se cítili poškozeni a podali návrh na povolení obnovy procesu. Soudce Jaromír Kapinus návrh zamítl. Stížnost proti jeho rozhodnutí potom také zamítl na Krajském soudu v Brně další bývalý komunista a jeho kolega Aleš Flídr. Nespravedlivě odsouzených se nakonec ujmul spolek Šalamoun. Vymohl si výměnu dohledového státního zástupce a spis putoval na ministerstvo, aby ministryně podala stížnost pro porušení zákona.

Každému člověku je jasné – že klást odpor obnově nespravedlivého procesu je zločin, který zasluhuje potrestání. Soudci jenž se ho dopustili by měli být potrestáni. Spolek Šalamoun si vybral za kárného žalobce předsedkyni Nejvyššího soudu ČR Ivu Brožovou. A zase se spletl. Paní předsedkyně se alibisticky prohlásila za “nepříslušnou”. Věc postoupila k vyřízení předsedkyni Okresního soudu ve Znojmě Lence Krčálové. Provinění předsedy odvolacího senátu Aleše Flídra zcela pominula. Svůj výsledek šetření podala takto: , "že provedla kontrolu trestního spisu, přičemž neshledala, že by se procesním postupem a rozhodnutím ve věci předseda senátu JUDr. Jaromír Kapinus dopustil zaviněného porušení povinnosti soudce. Jedinou časovou prodlevu shledala při doručování rozhodnutí odvolacího soudu… Postoupené podněty proto neshledala důvodnými…" 

Podle ní je tedy v naprostém pořádku, že kryptokomunista Jaromír Kapinus odmítl nespravedlivě odsouzeným přístup k nápravě křivdy, kterou jim způsobil. Tak že obě zminované funkcionářky soudu zneužily svého postavení k záštitě mravního selhání podřízených soudců.

Justiční omyly nejsou žádnou vyjímkou. Nikde. Co však charakterizuje opravdovou spravedlnost je v případě jejich odhalení – pokus o nápravu. Tento případ demonstruje to – že Česká republika stále ještě není právní stát.

 

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.