Středa, 20. září , svátek má oslik, elinor

Jak jsou na tom čeští včelaři v rámci EU

silný kuřák 25.5.2013

   Možná to bude někoho zajímat. V posledním čísle časopisu Včelařství vyšel obsáhlý článek, vycházející ze statistik EU, tak se pokusím pár zajímavých údajů přenést sem...

   Nejvyšší počet včelstev absolutně má Španělsko, pak Francie a Řecko. ČR se nachází zhruba v polovině.

   V počtu včelařů absolutně je na prvním místě Německo, před Francií a Itálií. Hned za ní je ČR před Velkou Británií. Na konci obou ukazatelů jsou Irsko a Lucembursko.

   Zajímavější jsou ovčem relativní ukazatele. Na počet včelařů na 100 km2 je ČR suverénně v čele s počtem 61,7. Druhé Slovinsko má chabých 37,6, přičemž průměr v EU je 18,9. Dá se říci, že u nás je včelařů jak psů.

   Totéž se odráží v ukazateli počtu včelařů na 1000 obyvatel. I tam jsme v čele s počtem 4,65, následuje Slovinsko ( 3,71 ) a Rakousko ( 2,75 ). Průměr EU je 1,4.

   To by ukazovalo na to, že je všechno bezva a jsme včelařští tygři Evropy. Jenže přijde další ukazatel, který vše umravní, a to je počet včelstev na 1 včelaře. Tam je na prvním místě Španělsko s 93,88 včelstev na včelaře, následováno Řeckem ( 76 ) a Lucemburskem ( 74,42 ). V ČR máme 10,21 na 1 kouska  a průměr EU činí 26,5. Čili v úrovni efektivity jsme hluboce podprůměrní. Je to dáno naprosto nevhodnou věkovou skladbou včelařské obce, kdy každá včelařská schůze připomíná sjezd pamětníků bitvy na Bílé hoře, dále absolutně nejnižší cenou medu v EU a vysokými pořizovacími náklady prakticky všeho.

   Poněkud lepší je situace v počtu včelstev na 1 km2. Tam má nejvíce Řecko - 11,4 včelstev, dále je Maďarsko ( 9,7 ) a Slovinsko ( 7,4 ). ČR společně s Portugalskem obsazuje pomyslnou 4. příčku s počtem 6,3 na 1 km2, přičemž průměr EU činí 4 včelstva. Ve všech průměrných ukazatelích je ovšem třeba vzít do úvahy, že tyto hodnoty výrazně snižují severské a pobaltské země, kde je včelaření prakticky nicotné. Překvapivě nízký je tento ukazatel ve Francii (2,4), Německu (2) a Velké Británii (1,1), kde se poněkud rozchází slova s činy.

   Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je soběstačnost ve výrobě medu. Vycházíme-li z průměru, že 1 včelstvo přinese za rok průměrně 20 kg medu, pak tím ukazatelem je počet včelstev na 1000 obyvatel. Tam je v čele Řecko se 133,55 včelstev před Maďarskem (89,97) a Bulharskem (81,70). ČR má 47,43 a nachází se zhruba lehce nad průměrem v pořadí zemí. Přepočteno u nás vychází 1 včelstvo na 20 obyvatel, což znamená produkci 1 kg medu na 1 spotřebitele. V zemích, jako je Belgie, Německo, Nizozemí či Velká Británie by Kalouska trefil šlak, protože tam vyprodukují místní 1 kg medu na 5-10 obyvatel, což je i na první pohled žalostné. Přitom je tam spotřeba medu podstatně vyšší než u nás...

   Obecně vzato, nejsme na tom se včelařením tak úplně špatně, ovšem pokud se nepodaří zvrátit naprosto nevyhovující věkovou strukturu včelařů, tak na tom špatně budeme.

   A jak už je u nás dobrým zvykem, pokud něco alespoň trochu funguje, je třeba přisypat do soukolí písek. Včelařská veřejnost je docela silně pobouřena vystoupením tajemníka Cechu profesionálních včelařů asi před třemi dny v rozhlase, kdy dotyčný prohlásil, že stát by měl v prvé řadě podporovat dotacemi velkovčelaře a na ty malovčelaře by se měl vyprdnout. (Za velkovčelaře se u nás považuje ten, který obhospodařuje více než 200 včelstev). Čili nevyřešil vůbec nic, pouze se postavil za svých asi 40 členů, ale nasral 50 tisíc včelařských dědků... Tak ať nám to bzučí...

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.