Středa, 20. září , svátek má oslik, elinor

Inventura státních svátků

Smazaný účet - Tvrdé játro krajní levice 2.1.2014

Tak jsem během svátků trochu přemýšlel (ano, občas se mi to stává...), jestli by nebylo vhodné zrevidovat státní svátky, z nichž některé se drží víceméně ze setrvačnosti a prakticky nikdo je už neslaví, leckdo ani netuší, jaký význam ten či který svátek vlastně má. Ponechal bych jen ty svátky, které se vztahují k významné historické události či lidovému zvyku, který si občané stále živě připomínají. Ostatně, dny pracovního volna v dnech státních svátků se historicky nezavedly proto, aby si je půlka republiky spojila s nejbližším víkendem a odfrčela na chaty a vylejvala se po putykách. Volno slouží k tomu, aby měl každý občan čas si významný den pietně připomenout či držel lidové zvyky. Podívejme se, jaké máme dnes státní svátky a jak je občané většinou využívají:

1. leden -  Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu. Tento svátek má veliké štěstí, že na něj od roku 1993 připadá jedna historická událost - vznik samostatné ČR. Ovšem, přiznejme si, kdo si včera na tuto událost vůbec vzpomněl a jak by vůbec měl být oslavován? Češi tento den narozdíl od Slováků vnímají spíš jako připomínku rozpadu státu, než že by jej slavili jako vlastní "den nezávislosti". Ve skutečnosti jde jen o rekonvalescenční "svátek", který slouží k vyležení následků silvestrovské pijatiky. Jsem jednoznačně pro ZRUŠENÍ.

Velikonoční pondělí - Ano, Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jako jeden z mála je opravdu slaven širokým občanstvem a dokonce si udržuje i některé lidové zvyky, což je v českých poměrech skutečně slavení-hodné. Je to zřejmě jediný svátek, u kterého vidím logiku v případném rozšíření svátku o další dny svatého týdne. Zcela jistě ZACHOVAT.

1. květen - Svátek práce. Cože? Svátek čeho? Co konkrétně myslel autor svátkem práce, je mi dodnes záhadou. Proč není svátek volného času (jestliže se svátek práce slaví volnem, svátek volna by se zřejmě slavil prací, a to i o víkendech...), svátek zábavy, svátek sexu apod.? Nesmysl. Další svátek, který slouží jen k tomu, aby se široké dělnictvo (zvlášť v době, kdy dělnická třída prakticky mizí ze společnosti) pořádně vylilo v putyce a vyrazilo na chaty. Nikdo tento nesmyslný svátek neslaví, vyjma několika tisíc dosud ještě přežívajících exemplářů pravověrných komunistů. ZRUŠIT!

8. květen - Den vítězství. Tento svátek má obsah, připomínáme si jím konkrétní historickou událost a zároveň s sebou nese jisté mírové poselství. Občané jej sice (až na výjimky) ignorují a "slaví" jako pokračování svátku práce (další pijatika, chaty, prostě flákačka...), ale tento významný a v mnoha duších stále živý svátek bych ZACHOVAL.

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů - Skoro mrtvý svátek, jehož datum se ani neopírá o konkrétní den historické události, je to spíš symbolický svátek významné, ale velmi vzdálené historické události. Slaví jej jen pár intelektuálů, historiků, teologů a církevních autorit. Významný den zachovat, ale pracovní volno v tento den nevidím jako opodstatněné. ZRUŠIT.

6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa - podobné jako předchozí svátek. Pro většinu lidí jen vítaná příležitost k prodloužení víkendu a výjezdu na rekreaci bez nutnosti čerpat placenou dovolenou. ZRUŠIT.

28. září - Den české státnosti - stejný případ. Jediným projevem tohoto svátku je ceremoniální pokládání věnců papaláškými páprdy, obyvatelstvo ale svátek neprožívá. Zcela zbytečné volno. Ponechat jako významný den, český patron sv. Václav si jej jistě zaslouží i bez pijatik a celonárodního flákání. ZRUŠIT.

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu - Tento den je zásadní v dějinách našeho státnictví a ještě existují skupiny obyvatel (byť menšinové), které si tento den aktivně připomínají. ZACHOVAT.

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii - Významný den, připomínající dvě důležité historické události našich moderních dějin. Jeden z mála novodobých svátků, který je stále živý a velká část obyvatel jej slaví a aktivně si jej připomíná. ZACHOVAT

24.-26. prosinec - Štědrý den, 1. a 2. svátek vánoční - vzhledem k posunu významu těchto svátků a způsobu oslav většinovou společností navrhuji přejmenování na Svátky spotřeby (pokus o ironii, haha), jinak bez debat ZACHOVAT.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.