Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Hladomory v Českých zemích

Simon Achenbach 26.9.2013

Animated fireplace burning logs

Historické záznamy uvádějí, že první zaznamenaný hladomor v Českých zemích proběhl v létech 1272 až 1282. Příčinou byly války a počasí. Sklizen obilí drasticky klesla, vypukl mor a jiné nakažlivé nemoci. Lidé byli zaskočeni a nepřipraveni a zemřelo jich kolem 600,000. Docházelo ke kanibalismu. Války rovněž byly důvodem dalších, menších hladomorů v létech 1318, 1361 a 1366.

Husitské války v létech 1432 až 1434 byly v pozadí tzv. “hladových let”. Válčení bylo rovněž příčinou prudkého zvýšení cen obilí (6x předválečné ceny) a lidé si jeho nákup nemohli dovolit.

Kolem roku 1560 klesla teplota v Evropě a výsledkem byly nedostatečné sklizně. Další válka v roce 1748 vyvolala hladomor v severočeském městě Doksy a zemřelo 1,200 jeho obyvatel.

Největší hladomor zasáhl České země v létech 1770 až 1771. Neustálé děště a postižení obilí nákazou přineslo děsivou katastrofu – zemřelo kolem 500,000 obyvatel, tedy 12% tehdejší populace. Hlad vyvolával selské bouře proti vrchnosti. Hladomor skončil díky dovozu a začítku pěstování brambor.

Poslední zaznamenaný hladomor v Českých zemích proběhl v roce 1847. Zapřičinila jej nákaza brambor a zemřelo vice než 20,000 lidí.

                        images?q=tbn:ANd9GcQA54VYwIwWtBao0NTadXQ

                          images?q=tbn:ANd9GcQiCNTNSaayUlkgUN7jwHQ

Dnešní české supermarkety poskytují výběr lehko srovnatelný s kteroukoliv vyspělou zemí. 

A 2005 World Food Program photo shows North Koreans planting rice on a "cooperative" farm in North Hwanghae, where a man is reported to have been executed for murdering and cannibalizing his two children. (Gerald Bourke/WFP via Getty Images)

Oficiální dokumentační fotografie World Food Program - znázornující Severokorejce při setí rýže v zemědělském družstvu na severu Hwanghae - v místě kde byl jeden člen družsta zatčen a veřejně popraven za vraždu svých 2 dětí a jejich kanibalizaci.

České země jako nedílná součást Evropy má velmi podobnou historii – jako celá evropská civilizace. Právě houževnatost, schopnost překonat překážky a inteligenční potenciál byly to, co tuto civilizaci dotáhlo do moderního věku. Hladomory jsou dnes v Evropě nemyslitelné a lidé by se měli zamyslit při pohledu na Asii, Afriku a Rusko – kde k něčemu podobnému ještě docházelo v nedávné historii.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.