Úterý, 19. září , svátek má Fidoušek

Grafitový důl pod Vyšenskými kopci

Karel 10.4.2013

Již staří Keltové znali a používali grafit. Na oppidu Třísov, ale i na dalších lokalitách archeologové vykopali tisíce lesklých černých střepů – grafit byl použit k dekoračním účelům. Grafit, stejně jako diamant, je uhlík. Zásadní rozdíl je v krystalické mřížce, diky tomu je grafit nejměkčím nerostem a diamant naopak nerostem nejtvrdším.

V oblasti Šumavy se grafit (nebo také českým názvem tuha) těží asi 2 500 let. Důlní těžba u Českého Krumlova se rozvinula od druhé poloviny 19. století. Československé republice dokonce v letech 1925 - 1928 patřilo 1. místo ve světové těžbě grafitu. Roční produkce tehdy byla kolem 23 000 tun.

Grafit je velmi běžný minerál, vyskytuje se nejčastěji v metamorfovaných horninách. Jen v případech, kdy došlo k jeho nahromadění, mohla vzniknout průmyslově těžitelná ložiska. Naprostá většina ložisek grafitu je biogenního původu. Nahromaděním odumřelých organizmů a jejich následným rozkladem vznikly bituminózní látky nebo ropa. Během metamorfózy se z těchto látek za vysoké teploty a tlaku stal grafit, z okolních jílovitých a písčitých hornin pararuly, z vápenců mramory. Ve světě jsou známa i ložiska grafitu, která vznikla metamorfózou uhlí.

Těžba našeho grafitu byla nahrazena dovozem levnějšího materiálu z Číny. Jihočeská grafitová ložiska zdaleka nejsou vyčerpána, obnovení těžby by ale bylo možné jen tehdy, kdyby se po této surovině výrazně zvýšila poptávka.

V Českém Krumlově je možnost návštěvy bývalého grafitového dolu. V podstatě jde o hornický skanzen. Pokud se tam budete chtít vypravit, ověřte si předem možnost prohlídky. Grafit se zde těžil z nadloží rul na bazi mramorů.

Letecký pohled na areál grafitového dolu

Před vstupem dostanou návštěvníci oblek, helmu a světlo

První stovky metrů se projíždí důlním vláčkem

Výdřeva hlavní štoly

Vedle důlní lokomotivy mnoho místa nezbývá

Stejně jako v jeskyních, i zde jsou na stěnách sintrové náteky...

...a na stropě drobné krápníky

V dole je výstava hornického náčiní

Příprava odstřelu

Nebojte se, nálože zde nejsou

Dřevěné předměty napadají houby

Mycelia hub se plazí po dřevě...

... nebo vytváří abstraktní tvary

Někdy mycelia dokonce napodobují krápníky

Zdejší houby nevytváří plodnice a proto je jejich určení obtížné

Většina hub roste na stropě štoly

S dotazy na houby můžete potrápit mykology. Nebudou rádi.

Nálož připravená k odpálení je ovšem jen atrapa

Čelba štoly

Štola s větráním a tlakovým potrubím

Vrstvy mramoru - červené zbarvení způsobují sloučeniny železa

I s mechanizací byla práce horníků namáhavá

Zabezpečení stropu štoly

Při horotvorných pochodech byl mramor rozdrcen (červené zbarvení způsobují sloučeniny železa)

Železo ve vlhku štoly koroduje

Měkký černý grafit ve stěně štoly

Grafit

Těžbu by bylo možné obnovit, ale o grafit není zájem

Z vody na dně štoly se sráží limonit

Limonitové útvary v louži na dně štoly

Ven už vyjdeme bez problémů

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.