Neděle, 24. září , svátek má ovčí babička

Elektronizace základního školství

Alka2 18.10.2013

Dcera je v páté třídě docela obyčejné maloměstské základní školy.

Od letošního roku byla zavedene elektronická komunikace školy s rodiči. Tzv. elektronická žákovská knížka. Systém (Gradebook) umožňuje přihlášení ve třech úrovních, tedy vyučující, rodič, žák. Přístup pro rodiče umožňuje prohlédnout a podepsat známky, které žák obdržel, případné kázeňské prohřešky (poznámky), komunikovat mailem s třídním i jiným učitelem, napsat omluvenku. přečíst si komnetáře a sdělení učitele.

Přístup pro žáka umožňuje vidět obdržené známky, přečíst si upozornění a komentáře učitele, změny rozvrhu, domácí úkoly, komunikovat e-mailem s učitelem.

Podmínkou pro používání je přístup rodičů a dětí k internetu - což již dnes většinou není problém, těm bez internetu je přehed známek vytištěn učitelem, jednou týdně, či podle potřeby)

Zajímá mne Vaše případná zkušenost s tímto způsobem komunikace.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.