Neděle, 24. září , svátek má ovčí babička

Ekomom Zelený -Císařovy nové šaty

369L-pozorovatelka 26.1.2014

Aneb: Ekonomika a ekonomie světové i naší krize.

 

                                    To jsou přece ty císařovy nové šaty. 
                                    To je ale nádhera! Nikdo nechtěl dát znát, že je nevidí. 
                                    Až najednou zvolalo jedno malé dítě: Císař je nahý!                  

 

Pak se přidali i ostatní, staří i mladí a volali: nahý, nahý, císař je úplně nahý! Díky těmto prostým slovům, vyřknutým z úst, která se ještě nenaučila přetvářce, se v Andersenově pohádce zhroutí celý systém založený na klamu a předstírání.

Je možné, že pravda Císařových nových šatů není jen to dětské vykřičení pravdy, bez dospělého strachu, korupce, přetvářky a sebeklamu, ale možná jde o to, že slova, která užíváme k zastírání a odívání svých obav a pochybností, že tento diskrétní materiál z chatrných slovních štůčků, nás již nechrání a nezakryje naši nahotu, ani před sebou samými.

 

******Makroekonomické nástroje nefungují a fungovat nebudou: ani fiskální, ani monetární – a žádné jiné nemáme. Ekonomická krize, zasahující především tři nejrozvinutější ekonomiky (USA, západní Evropa a Japonsko), je vytrvalá, s rostoucí nezaměstnaností, nedostatečným růstem HDP i narůstající nedůvěrou ve státní instituce, ekonomy a politiky. Krize vzniká a je řešena v mikru svobodného trhu, ne v makru státních intervencí.

Svobodný trh se snaží prosadit občasným růstem, ale nánosy státních intervencí, utrácení, injekcí, šrotovných, stimulů a podobného plýtvání selhaly, deformují přirozené signály trhu, zvyšují nejistotu, rozšiřují dlouhodobou nezaměstnanost, utlumují investice i spotřebu soukromých sektorů, nafukují spekulativní bubliny sektorů státního i finančního. Virtuální ekonomika spekulací se opět utrhla od ekonomiky reálné. Nových bublinek dnes šumí v ekonomice více než v Mattoniho kyselce.

Manipulace úvěrových měr selhaly opakovaně; úrokové míry centrálních bank se dostaly k nule (místy i do minusu), přesto se investiční činnost a úvěrové toky v soukromém sektoru nerozproudily, tržní signály zůstaly neprůhledné a nespolehlivé pro podnikatelskou sféru. Nevhodné, nepromyšlené a masivní státní intervence deformují svobodné trhy, ničí tržní hospodářství a dusí podnikatelskou dynamiku kapitalismu. http://(http://www.ceskatelevize.cz/program/21056226955-cesi-v-krizi.html?bonus=957) 

Tradiční ekonomické instituce (ne „instituty“) Evropy dnes fungují jen díky politické eurosprávě, která uměle udržuje chod řady velkých podniků, národních ekonomik a států samotných. Pod nánosy finančních injekcí a záchranných balíčků nelze odhadnout pravou hodnotu věcí, tržní signály jsou nečitelné a nejistota podnikatelské sféry vede spíše k finančním spekulacím, než k hospodářským investicím a inovacím. Spekulativní sféra virtuální ekonomiky opět dominuje nad ekonomikou reálnou. Počet podnikových bankrotů v ČR v r. 2010 byl nejvyšší za posledních sedm let – a to to „oživení“ teprve začíná.

Není dobré mediálně glorifikovat spekulativní trhy akcií, obligací, státních dluhů a jiných aktivit založených na přirozené chamtivosti člověka. Media povýšila spekulace nad ekonomická rozhodování, popletla sazku s ekonomikou. Navíc je každodenní sledování akciových trhů zbytečné: opravdoví hráči užívají spolehlivější zdroje, normální podniky a občané přestávají ekonomice rozumět (o ekonomii ani nemluvě]. Ekonomická vzdělanost, rozhodování a chápání dosáhly tudíž nadiru. Televizní Klondike stojí v ostrém kontrastu k hospodářské realitě občanů-koncesionářů. smazáno

Učte své děti:

pokračování článku je na této stránce nedostupné

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.