Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Dosud jsem netušila, kolik Čechů si přeje euro. (A socialismus).

369L-pozorovatelka 16.1.2013

       Prezidenti a předsedové vlád členských států EU se 13. prosince na svém posledním letošním jednání dohodli na vzniku bankovní unie. Na základě dohody mezi ministry financí, která byla uzavřena časně ráno 13. prosince, posvětili týž den vedoucí představitelé návrh na vytvoření bankovní unie. Jejím prostřednictvím bude Evropská centrální banka možná již od ledna 2014 přímo dohlížet na banky eurozóny.

http://ec.europa.eu/news/economy/121214_cs.htm

       Tato měsíc stará zpráva je velmi důležitá. Mnoho Čechů je přesvědčeno, že v EU naplno dávno jsme, respektive se domnívá, že EU v podobě, v jaké byla naplánována, je již dávno hotová a tak i funguje. Ani jedno není pravda. Ano, jsme součástí EU, ale dokud jsme nepřijali euro, nejsme součástí Eurozóny. A pokud jde o samotnou EU, ta stále nefunguje ve své cílené podobě. K tomu jí totiž stále chybí to hlavní: Centrální banka s jednotnou měnou, co by základní podmínka centrální moci. Tedy banka, která bude mít pravomoci nad všemi národními bankami. A k tomu EU velmi potřebuje, aby i Česko přijalo euro a bylo tak členem EU naplno, resp. aby co nejvíce evropských států tvořilo nikoliv EU, ale Eurozónu. Minulý rok se na vzniku bankovní unie (potažmo centrální banky a její závazků a kompetencí) obzvláště intenzivně pracovalo (v Německu o tom dokonce rozhodoval soud, protože mnoho Němců, včetně známého dopisu 72 německých ekonomů, bylo - a zřejmě stále je - proti). Proces byl zdržen nejen čekáním na rozhodnutí německého soudu (to bylo nakonec pozitivní - jak by také ne, když Německo tomu bude velet), ale je stále zdržován i odmítavým postojem Česka s jeho euroskeptikem Klausem v čele. Poté, co "zázračným" způsobem prozřel Nečas (to je snad to jediné, za co můžeme Janečkově Transparency internacional poděkovat), přidal se na stranu Klause i on a bránil nás jak před přijetím eura, tak před podpisem fiskálního paktu. Bohužel, s jeho páteří "kam vítr, tam plášť" se mu taková zásluha snad ani nedá přiznat - řekněme, pokusil se... Svoji proměnu Nečas stvrdil nedečakým, podle knížete skandálním, prohlášením o "dalajlamismu" a "pussyriotismu". Tím jasně sdělil, že Česko se nebude vymezovat vůči Rusku a Číně, čímž především ale sdělil, že je na straně Klausova euroskepticismu. Držel se v tom a ČNB ho za postoje vůči bankovní unii chválila. Ale tlaky udělaly své  (jak jinak u Nečase) a před měsícem Nečas podepsal... Sice s nějakými podmínkami, ve kterých ale ČNB už nyní nevidí žádnou záruku pro české banky (Viz např. zde: " ČNB: Česká politická pozice k bankovní unii nezohlednila plně naše doporučení - ČNB k řadě z dosud prezentovaných návrhů nadále zaujímá kritická stanoviska -ČNB: teprve nyní se začne diskutovat o zcela zásadní otázce úhrady nákladů za problémy finančního sektoru a nastavení pravidel pro řešení finanční nestability na národní a celoevropské úrovni" -

 http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2222126/cnb-ceska-politicka-pozice-k-bankovni-unii-nezohlednila-plne-nase-doporuceni.html). Přesto ale ještě jsme před vlivy bankovní unie chránění, jelikož nemáme euro. 

       Shrnuto - postoje Klause a následně i Nečase byly a stále jsou značnou brzdou, aby EU nemohla jednat opravdu centrálně a s pravomocemi, které k tomu potřebuje. Není tajemstvím, jaké jsou kvůli tomu na Klause vyvíjeny tlaky z řad domácích pokračovatelů globalizace podle Havla, stejně jako není tajemstvím, že se představitelé EU na odchod Klause těší. 
       O to více představitelé sledují, kdo bude jeho následovníkem. Přáním je, aby to byl následovník Havla, neboť tam je záruka dokončení finální podoby EU, a to jediné a centrální vlády. A není tajemstvím, že takovým člověk je kníže Schwarzenberg. Je nade vší pochybnost, že podepíše, co je třeba a prosadí zavedení eura (do čela ČNB nejspíše i jmenuje nového guvernéra, laicky si myslím, že to bude nutné). Takovou záruku potvrdil nejen tím, že při Nečasových slovech o "dalajlamismu" a "pussyriotismu", která s plány EU rozhodně neladí, byl takřka na infarkt a zmohl se jen na větu "Stydím se za svého premiéra", ale potvrzuje se to i tím, jak se představitelé zemí EU radují z jeho volebních výsledků.
       Bude-li zvolen, Česko přestane být překážkou pro definitvní podobu EU, Česko přijme všechny podmínky, které EU pro finále potřebuje. Ač se Klaus snažil, mnohé z toho, co EU pro svou centrální moc požaduje, už naše poslanecká sněmovna schválila. To, co obzvláště stojí za pozornost, souvisí právě s přijetím eura, o kterém je jisté, že ho kníže Schwarzenberg prosadí.

       Já fanynkou eura nejsem a pokud vím z okolí, neznám mnoho lidí, kteří by si ho přáli, o to více mě překvapuje, kolik lidí hlasováním pro knížete vlastně říká, že si euro přeje...

       Ono pokud jde o nákupy a platby, tak je v podstatě nepodstatné, jestli je to koruna nebo euro. Ale zatímco koruna prozatím znamená: "My jsme Česko, tohle se nás netýká", přijetí eura bude znamenat, že se nás týká mimo jiné toto: 

 

Za zvláštních podmínek sněmovna schválila fond ESM. Stalo se to ve večerních hodinách poté, co byl na slyšení poprvé z vazby předveden Rath a kdy pozornost médií byla věnována jenom Rathovi, takže byl klid na projednání tohoto bodu - fondu ESM! 

        Fond ESM já neumím vidět jinak, než že je to socialistický fond, neboť očividně byl vytvořen k tomu, aby si všechny země Evropy byly rovny, zatímco ta "nejrovnější" tomu bude velet. Takže už nebude žádné zbídačené Řecko nebo Španělsko, už se všichni budeme mít jenom stejně. Všichni budou do fondu platit podle svých možností a centrální vláda s komunistou Barrosou a s centrální bankou v Bruselu (nebo ve Frankfurtu?) bude rozdělovat tak, aby nikdo nestrádal a z pozice moci bude na všechny dohlížet. A nařizovat (co mi to jenom připomíná....). Český podíl do tohoto fondu naše vláda schválila, ale zatím to má podmínku: závazný pro nás bude až poté, co přijmeme euro... 
         

        Když vidím, jak velmi národ volbou prezidenta předvádí přání euro přijmout, nemohu nepřipomenout závazek pro nás z toho plynoucí. O co jde a že pro našeho ministra financí Kalouska, který očividně knížeti plní, co mu na očích vidí (včetně církevních restitucí) tento závazek českých občanů nestojí ani za zvláštní pozornost, je vidět zde:

pokračování není k dispozici

 

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.