Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Dospívá postkomunistická politická scéna?

Smazaný účet - Tvrdé játro krajní levice 7.12.2015

V poslední době docházím k názoru, že v české společnosti právě probíhá pod tlakem aktuálních událostí jakási repolarizace politické scény a vůbec politického názoru většiny obyvatel.

Pro východoevropskou postkomunistickou společnost 90. let a první dekády nového milénia byla typická jakási inverze tradičního politického myšlení. 
Mladí lidé, intelektuálové a obecně měšťanská společnost byla nositelkou "pravicových" hodnot a to ještě ve velmi úzkém profilu toho, čemu se říká "pravice". Módní byl pravicově liberální názor, prosazující myšlenku minimálního státu a fungování volného trhu pokud možno bez jakýchkoliv zásahů státu.
Dlouho panovalo přesvědčení, že nositeli levicových myšlenek jsou starší a méně vzdělaní lidé z venkovských oblastí.

Přitom v moderní společnosti (ať už prvorepublikové československé nebo celosvětové po většinu 20. století) to zpravidla bylo zcela opačně - pilířem pravicových názorů (zejména ale těch konzervativních) byl venkov a agrární společnost, zatímco intelektuální městská společnost a zejména mladí lidé vždy přirozeně tíhli k levicovým proudům. Ukazuje se, že postkomunistická společnost byla v politických názorech značně nevyspělá a protože nebyla konfrontována s žádnými velkými problémy, které by polarizovaly společnost, žila svůj politický život spíš vypořádáváním se s minulostí, než reakcemi na aktuální dění ve světě.

Svět se ale změnil. Sledujeme, jak lidé, kteří se dříve hlásili k levici, nyní veřejně projevují krajně pravicové názory. Deklarují až obdivný příklon k silně konzervativnímu režimu v Rusku, volají po silném státu. Totéž  se děje u významné části dřívějších "pravicových liberálů", tedy aspoň těch, kteří se tak sami deklarovali. Někde v pozadí ještě zůstává určitá pachuť nedospělého ekonomického liberalismu 90. let, ale už jsou zcela vyhraněně zatracovány liberální myšlenky, které se týkají individuality člověka. Najednou svoboda jednotlivce není tak důležitá, jako ochrana kolektivního zájmu. Volá se po uzavírání hranic, po represích vůči odlišnostem menšin. 

Na druhé straně je měšťanská mládež, která se v reakci na tyto trendy čím dál více přiklání k demokratické levici.
Začíná se svět vracet do starých kolejí, kdy levicoví intelektuálové ve velkoměstských kavárnách debatovali o liberální společnosti míru a humanity, zatímco do rurální společnosti se vrací ostře vyhraněný pravicový konzervativismus s ideou silného státu a církve?

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.