Neděle, 24. září , svátek má ovčí babička

Desatero Antikrista, nebo Kameny budoucnosti ?

Simon Achenbach 15.2.2015

Animated fireplace burning logs

Georgijské poradní kameny (anglicky Georgia Guidestones, česky též Americké Stonehenge, ale tento název není jednoznačný) je velký žulový monument, který se nachází na kopci v regionu Elberg County ve státě Georgia ve Spojených státech amerických  Do velkých kamenů, které jsou šest metrů vysoké, je v osmi současných jazycích vytesán text, nazývaný „desatero přikázání“ nebo „deset zásad“, popř. stručně „poselství“. Je zde také text vytesaný ve čtyřech starých jazycích (babylonština, starořečtina, sanskrt a egyptské hieroglyfy).

Poselství je tvořeno deseti zásadami a je vyryto v osmi různých jazycích na čtyřech velkých svisle umístěných žulových deskách. Každá z osmi stěn obsahuje text v jiném jazyce. Ve směru hodinových ručiček kolem monumentu jsou to tyto jazyky: angličtina, španělština, svahilština, hindšina, hebrejština, arabština, čínnština a ruština, což odpovídá jazykům, které používá největší počet obyvatel Země. [Wikipedia]

  • Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
  • Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
  • Sjednot'te lidstvo novým živým jazykem. 
  • Ovládněte vášně-víru-tradice a všechny věci smírnou cestou.
  • Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
  • Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.
  • Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.
  • Vyvažujte osobní práva povinnosti ke společnosti.
  • Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem..
  • Nebuďte rakovinou na  Zemi – dejte prostor přírodě– nechte místo pro přírodu.

                    

Proč se tento monument stal natolik proslulým, že donekonečna fascinuje především  “konspirační teoretiky” a všechny odpůrce euroatlantické civilizace? Jsou to dva základní faktory: obsah deseti “poselství” má neúprosnou logiku a je přitažlivý lidem, kteří si najdou čas přemýšlet o budoucnosti člověka na naší planetě. Druhý důvod má potřebný nádech záhadné romantičnosti, protože do dnešního dne nikdo neví – kdo nechal monument postavit.

Jak k tomu došlo

Nejprve je důležité, aby se čtenář přenesl do Ameriky konce 70’ let. I když mnozí tomu nevěří, tahle země není ovládaná byrokratickými pouty tak jako jinde. Obvzláště benevolentní atmosféra rozsáhlého venkova, daleko od milionových metropolí stále ještě ochranuje tradice. Stát Georgia hluboko na Jihu, kde se vyprávěná událost stala, je ideálním místem.

Ústřední postavou je záhadný pan  R.C. Christian. Ano, jde o vymyšlené jméno – které pravděpodobně má být pseudonymem odvozeným od jména zakladatele středověkého řádu rosekruciánů  Christiana Rosenkreuze.[1] V létě roku 1979 si u společnosti  "Elbertonská společnost pro zpracování žuly"  objednal stavbu monumentu. Jako důvod uvedl, že jde o předání důležitého poselství lidstvu. Stavba měla být umístěna na pozemku patřící  Elbert County  - kteří pozemek odkoupili 1. října 1979 od soukromých farmářů  Mildreda a Wayne Mullenixových.[2]. Po dokončení byl monument odhalen 22. března 1980 při malé slavnosti za účasti pár stovek zvědavců.

Co pravděpodobně vůbec přilákalo k tomuto monumentu pozornost je první z deseti údajných “rad lidstvu” -  udržování hladiny populace Země kolem 500 milionů. Žijeme v době, kdy už na naši planetě je 7 miliard lidí a zvyšuje se stabilním tempem. Všichni vědí, že něco takového nemůže pokračovat do nekonečna. Přestože existují vědecké studie o tom, že zastavení exploze příjde samo, tento čistě optimistický předpoklad nikoho neuklidnuje. Snad právě proto někteří přemýšlí a vyslovují názor – že je nutné něco dělat, než bude pozdě. To je “voda na mlýn” apoštolům konspirací, spiknutí a teorie o snaze tajných organizací ovládnout svět. V desítkách jmen, které jsou tak hojně zminovány, mezi nejčastěji patří  Svobodní zednáři.

Je docela pravděpodobné, že tajemný pan  "Christian"  opravdu jednal jménem nějaké takové společnosti, nakonec jejich existence je legální a ani objednávka nepředstavovala nic nezákonného. To potvrzuje i svědectví pana  Joe H. Fendley, Sr. , který byl ředitelem oné firmy jenž dostala zakázku k výrobě monumentu. I když nikdy neprozradil kolik za zakázku zákazník zaplatil, naznačil číslo o šesti číslech. Peníze byly na účet společnosti u  Granite City Bank  převedeny z různých bank porůznu v celých Spojených státech, kterak potvrdil bankovní prezident pan  Wyatt C. Martin.

Existuje rovněž doměnka, že záhadným panem  Christianem  byl ve skutečnosti  L. Ron Hubbard[3], nebo nějaký zednář 32nd stupně. Nejlogističtější vysvětlení je v pragmatické jednoduchosti, místo vytváření spekulací. Proto mnoho vážných badatelů, kteří problem studovali – dospěli k pravděpodobnosti, že žádný tajemný pan Christian neexistoval! Georgia je tradiční oblast, kde lidé věří v křest’anského boha. Místo, které bylo zvoleno pro umístění monumentu je naprosto bezvýznamné z hlediska jakékoliv spiklenecké teorie. Ale má význam pro místní dvě klíčové osoby, pana  Fendley  a  Martina,  kteří tam žili celý život. Monument je pravděpodobně jejich nápadem a dílem, který se rozhodli po sobě zanechat.

 

Vysvětlivky a zdroje:

[1]Osobnost legendárního zakladatele ‚tajného‘ středověkého řádu Růže a Kříže, Christiana Rosenkreuze, je bezprostředně spojována s hermetickým učením. Tato jinotajná postava německého lékaře a filosofa, měla putovat na přelomu 14. a 15. století do Jeruzaléma. Podle základního rozekruciánského spisu Fama Fraternitatis (1614) však Rosenkreuz nedosáhl tohoto cíle, nýbrž nabyl v bájném arabském městě Damkaru esoterického poznání ve fyzice, matematice, magii a kabale. Toto pak po návratu přes Španělsko šířil zpět po Evropě. Putování a postava Christiana Rosenkreuze, jsou typickým alegorickým výtvorem pozdního středověku (podobně jako Komenského Labyrint světa…); s tím, že jednotlivým fázím jeho cesty lze podle alchymistického způsobu připodobňovat nejen reálnou reflexi okolního světa, ale také postupné transmutační kroky k realizaci alchymistického Velikého Díla.

[2]Georgia Mountains Web site, Jump up ^ Land parcel information, Jump up ^ Parcel map

[3] Lafayette Ronald Hubbard (známější jako L. Ron Hubbard, také L. R. Hubbard, Lafayette Ron Hubbard (1911-1986) byl americký spisovatel, zakladatel dianetiky a scientologie. Mimo obrovského množství scientologické literatury napsal také mnoho dobrodružných a vědeckofantastických děl.

 

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.