Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Další z obětí oteplovacích alarmistů

oslik 19.10.2013

Největší tragédií způsobenou honbou za snižování emisí CO2 je rozsáhlé vypalování lesů v oblasti Amazonie. Pokud pomineme nepříjemnou skutečnost, že vypálením lesa se uvolní velké množství zmíněného plynu a že pěstování olejnatých rostlin devastuje místní půdu chudou na živiny, je třeba zmínit mnohem větší ztrátu - a tou je ztráta místních kultur, které až do doby vyhlášení války emisím žily v relativním poklidu někde na území pralesa. Škoda je o to větší, že kmeny žijící v této oblasti mohly bílého člověka obohatit o svou kulturu a specifický způsob života přizpůsobený místním podmínkám divokého pralesa.

Jedním z postižených kmenů je lid Vyh-Oňsihů. Jak je tento kmen vytlačován novým náboženstvím založeném na emisních odpustcích, ztrácí postupně životní prostor, ve kterém je schopen obstarat si dostatek potravy pro své přežití. Tento kmen vymírá, protože olejnaté rostliny určené pro palivo do motorů nejsou vhodné pro trávicí trakt mítních obyvatel, nemluvě o tom, že místní farmáři po nich střílejí při pokusu o překročení polí do jiných zbytků kdysi rozsáhlého pralesa. Farmáři se brání tím, že místní obyvatelé značnou část pole podupou a úrodu na těchto místech pak nelze sklidit.

Současný náčelník kmene Vyh-Oňsiho, jakýsi Umele-Msimaso, vyprávěl sčítacím komisařům (pro evidenci obyvatel způsobilých platit daně) tradičně předávanou historii kmene. Své jméno zdědil po podivných návštěvnících, které se předává všem světlejším členům kmene od dávných dob, kdy kmen údajně navštívili jacísi bílí lidé, kteří přišli z neznámé oblasti za velkou vodou. Tito lidé si prý říkali šeši (snad Češi? - ale to je už hodně velká spekulace, protože v našich análech není žádná zmínka o podobné výpravě). Od těch dob se čas od času narodí některé ženě dítě se světlejší pletí, která je dle místních pověr připomínkou na dávné návštěvníky. Náčelníkův popis je však už značně mlhavý, jak byl zkreslen ústním předáváním mezi generacemi, takže ho lze brát jen s velkou rezervou a komisaři udělali jen velmi stručný zápis celého rozhovoru.

Kmen se po návštěvě komisařů rozhodl přejít jednu z plantáží olejnatých rostlin. Od těch dob nejsou o kmeni žádné další zprávy, patrně zmizel někde v hloubi dosud nevykácené části pralesa, snad kvůli vyhnutí se placení daní.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.