Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Ďáblova krev ještě jednou - kolik času zbývá do pekel?

369L-pozorovatelka 23.1.2014

Ve svém nedávném článku: http://www.diskutuj.me/clanek/jedno-stoleti-jedno-stoleti-dablovy-krve-a-co-tak-asi-bude-dal-2565-5jd jsem zmínila, jak se svět vrhá na zbytky ropy (té "ďáblovy krve"), okrajově jsem tedy zmínila frakování. To je téma, které dost pozoruji a jedno z témat, ve kterém vidím další ohrožení budoucnosti přírody a tím i lidstva. A co jsem vypozorovala?

 

Za prvé:  Co je frakování

Frakování je těžba všeho, co z ropy v zemi ještě zbývá (ropa, plyn) metodou hydraulického štěpení. Co ta metoda je vím jen z toho, co jsem vyčetla:  "Je to metoda vytváření puklin ve vrstvě slabě zpevněných sedimentárních hornin pomocí stlačené tekuté směsi vody s pískem a některých pomocných chemikálií. Písek o určité zrnitosti má za úkol udržet pukliny otevřené. Chemikálie se používají proto, aby usnadnily migraci tekutin (v podstatě mají velice podobnou funkci jako saponáty ve vodě na nádobí). Vytvořené pukliny mají umožnit uvolnění a migraci tekutin v hornině obsažených  do větších ložisek, ze kterých již může být ekonomicky lukrativní je dobývat. Používají se chemikálie jako například ethylenglykol, metanol či chlorovodík v koncentracích 0,5 až 4 %.Po zmapování oblasti vhodné pro hydraulické štěpení se postaví samotný vrt a infrastruktura kolem něj. Vrty mohou dosáhnout až 3 km pod zemský povrch. Množství směsi z vody a chemikálií se pohybuje cca 100 m3 na jeden hektar ložiska.

Přibližně polovina znečištěné vody se vyčerpá zpět na povrch. Ta se pak uchovává ve velkých nádržích - kondenzačních zásobnících - až do příjezdu cisterny. Aby těžební firmy ušetřili na množství vody, která se vozí v cisternách na čištění, používají rozprašovače. Voda se rozprašuje do vzduchu a ve slunci se rychleji odpařuje. Výpary jsou tak silné, že vytváří hnědý toxický mrak do vzdálenosti 50 m, který dýchají a vstřebávají kůží lidé i zvířata.

V rámci každého vrtu jsou budovány oddělovače, které ohříváním vytěženého plynu na 100 oC vodu z plynu odpaří. Těkavé organické látky jako benzen, toluen a kyseliny se odpaří hned na místě. Potom se plyn pumpuje do potrubí, kterými je veden přes velká území. Potrubí, které je vzhledem k bezpečnosti navrženo tak, aby přebytky zemního plynu uvolňovalo do ovzduší, se stává dalším zdrojem znečišťování ovzduší.

Ovzduší je také znečišťováno nadměrnou dopravou. Každý vrt představuje přibližně 1150 nákladních aut k výstavbě příjezdové komunikace, přípravě a dovozu vrtné soupravy a veškerého vybavení na hydraulickou frakci, dovozu čerpacích trubek, čerpadla a nádrže, dovozu vody, písku a chemikálií na hydraulickou frakci a nakonec k odvozu důlní kapaliny. Znečištění ovzduší z těžby břidlicového plynu je mnohonásobně vyšší a více ohrožující ozonovou vrstvu než znečištění způsobenou dopravou, neboť metan je mnohonásobně účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý.

Při narušování břidlice může dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu do zásobáren pitné vody. V řadě domácností se tak stalo běžné, že při otočením kohoutku spolu s vodou uniká do místnosti i metan, který lze bez problému u kohoutku zapálit. Těmto rodinám pak nezbývá než si pitnou vodu kupovat.

V neposlední řadě má frakování vliv i na otřesy půdy - v mnoha oblastech.je tato těžba spojována s nebývalým nárůstem zemětřesení, viz zde:

pokračování článku je na této stránce nedostupné

 

 

 

 

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.