Pondělí, 25. září , svátek má ticháčková

Co tak chtít vrátit Podkarpatskou Rus?

Slovan 5.1.2015

Zákon o autonomii Podkarpatské Rusi.

Překladatelem návrhu ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny byl poslanec Julian Révay.Základem návrhu byl návrh ústavního zákona o autonomii Slovenské země z dílny Hlinkovy slovenské lidové strany, přičemž poslanec Révay ve svém návrhu pouze uvedl ustanovení, ve kterých dojde oproti návrhu slovenské autonomie ke změně. Révay operoval s pojmy jako Karpatská Ukrajina nebo karpatoukrajinská vláda.  Návrh pochází ze 17. listopadu 1938.Ústavněprávní výbor sněmovny ho projednal již 18. listopadu 1938 a návrh doporučil k přijetí ve znění změn, které učinil: jednalo se především o podstatné rozšíření a používání pojmu Podkarpatská Rus s tím, že o definitivním názvu rozhodne zákon sněmu Podkarpatské Rusi.Jelikož nebyly pozměňovací návrhy, hlasovalo se o návrhu ve znění zprávy výboru.

Stejně jako v případě ústavního zákona o autonomii Slovenské země, byl tento návrh ústavního zákona přijat protiústavně, když pro něj hlasovalo 146 poslanců (ústava vyžadovala kvalifikovanou většinu 180 poslanců) a v Senátu 79 senátorů (ústava vyžadovala 90).

V důsledku přijetí ústavního zákona byl zrušen úřad guvernéra a viceguvernérů Podkarpatské Rusi, kancelář guvernéra Podkarpatské Rusi a guberniální rada pro Podkarpatskou Rus. Vznikla autonomní vláda, která zavedla název Karpatská Ukrajina.

V té době jsme neměli prezidenta.

Sovětsko - československá smlouva z prosince 1943 uznávala Československo v jeho předmnichovských hranicích.

Na základě neústavně přijatého zákona o autonomii proběhly na Podkarpatské Rusi nezákonné volby o sebeurčení.

Koncem října a začátkem listopadu 1944 se konaly - oficiálně - „první svobodné volby“

12. listopadu 1944 se konaly na Podkarpatské Rusi veřejné schůze, na nichž se souhlasilo s připojením k Sovětskému svazu. O týden později se vytvořila samostatná komunistická strana, do té doby součást Komunistické strany Československa, a schválila připojení země k Ukrajině a prezidentu Benešovi poslala rada 5. prosince dopis, v němž uvedla: "Nadešel okamžik, kdy Zakarpatská Ukrajina, osvobozená hrdinnou Rudou armádou, mohla poprvé v dějinách použít svého přirozeného práva na sebeurčení a prostřednictvím svých představitelů, delegátů národních výborů Zakarpatské Ukrajiny na jejich prvním historickém sjezdu 26. listopadu 1944 v Mukačevě rozhodnout o opětném sjednocení se sovětskou Ukrajinou.". Ptám se, proč to vůbec komunisti psali Benešovi a potažmo ho oslovovali "prezidente?" když jsme měli prezidenta Háchu?

Dle mého názoru bylo přiznání autonomie a odtržení Podkarpatské Rusi neústavní a zločinné, proto by mělo být anulováno, co si myslíte Vy?

Použité info : vlastní hlava a wiki.

 

 

 

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.