Středa, 20. září , svátek má oslik, elinor

Byl prezident Antonín Zápotocký válečný zločinec ?

Simon Achenbach 19.11.2013

Jednou ze záhad české historie, která by si zasloužila objasnění je bezesporu nařčení druhého komunistického prezidenta  Antonína Zápotockého  z válečných zločinů. Můžeme pouze vycházet ze střípků informací, protože od války již uplynulo hodně let a pravděpodobně už nežijí žádní očití svědci.

                                                th?id=H.4564490589637588&w=160&h=176&c=7

Kápo a mistr popravčí

Antonín Zápotocký  byl čelným představitelem KSČ a byl v roce 1940 zatčen Gestapem. Nebyl popraven jako mnozí jiní, ale poslán do koncentračního tábora  Sachsenhausen,  odkud se dostal po osvobození až v roce 1945. Jedno je pravděpodobně jisté – Zápotocký v koncentračním táboře vykonával funkci  kápa.  Ve většině případů šlo o důvěrníky, kteří se k ostatním věznům chovali brutálně. Rovněž však byly případy, že byli jednotlivci jenž naopak díky své funkci ostatním pomáhali.

 

4388cf446d4da908f2cabdd985c6f8d6.jpg

 

V případě Antonína Zápotockého hraje stěžejní roli  poválečná žádost holanských úřadů  o jeho vydání, aby mohl být postaven před soud za podíl na smrti holandských věznů.* Zápotocký měl údajně v táboře zastávat speciální funkci popravčího, tedy popravovat ty vězně, kteří byli z různých důvodů správou odsouzeni k smrti.

                       th?id=H.4750750441277081&w=334&h=188&c=7

                                       th?id=H.4664593393191986&w=209&h=170&c=7

K vydání Antonína Zápotockého holadskému soudu nikdy nedošlo. Důvodem byla složitá poválečná politická situace. Holandsko patřilo na Západ a Československo se stalo gubernií SSSR. Sovětská tajná služba měla mnohé informace, které kompromitovaly hodně komunistů z vazalských zemí se spolupráce s nacisty. Dovedla toho šikovně využít. Ochranovala a dokázala zařídit diplomatický nátlak k odstranění podobných obvinění. Zápotocký byl synem zakladatele KSČ a věrným služebníkem Moskvy, který byl nesmírně užitečný.

th?id=H.4770331180335701&w=187&h=188&c=7 th?id=H.4752507073005152&w=265&h=170&c=7

Je třeba se ještě zmínit o tom, že do dnes koluje  spekulace  o přímé souvislosti zavraždění političky  Milady Horákové  s případem Zápotockého. Měla obdržet důkazy, včetně fotografií o jeho činnosti v Sachsenhausenu a proto byla odstraněna. Tyto důkazy v podobě dokumentační složky se však  nikdy neobjevily  a v případě, že je to pravda, určitě byly zničeny.

Osobně velmi pochybuji, že se někdy dozvíme pravdu. Komunisté dokázali a měli na to hodně času – aby stopy zahladili, vytvořili falešné legendy a změnili historii.

*V diskuzi pod článkem jsem byl upozorněn čtenářem na zdroj http://www.sinagl.cz/index.php?… ve kterém je uvedeno popření Holandska za podání žádosti o vydání Antonína Zápotockého: 

JAGO Dnes 14:40

Žádost Holandska o vydání A. Zápotockého je lež

"Nizozemské velvyslanectví vyjadřuje svoji velkou úctu a má tu čest upozornit Ministerstvo zahraničních věcí, že dnes předalo následující prohlášení (deklaraci) tiskové agentuře ČTK s prosbou, aby byla dále šířena do všech československých novin. Na základě šumu, který se šíří Československem, že pan poslanec Zápotocký měl týrat internované Nizozemce v koncentračním táboře Sachsenhausen a že z tohoto důvodu nizozemská vláda požádala o jeho vydání, prohlašuje Nizozemské velvyslanectví v Praze, že vláda jeho Veličenstva nepožádala o vydání pana Zápotockého. Velvyslanectví si dovoluje dodat, že Ministerstvu spravedlnosti nejsou známy žádné skutečnosti o újmě pana Zápotockého, a že žádná žaloba proti němu nebyla přijata.

Praha 15.srpna 1946

19.srpna 1946

Ministerstvu zahraničí v Praze"

celé viz:http://www.sinagl.cz/index.php?…

 

Pravděpodobně z přehlédnutí je však vynecháno ze stejného zdroje následující:

V holandském Národním archivu existuje složka na jméno Antonín Zápotocký. Najdete ji pod “R-Dossiers” a je označena:

“277, R 63/90/01. Stukken betreffende A. Zapotocky. 1990 1 omslag”) in the “oorlogsmisdrijven archief- Tjechoslowakije ca 1953” (war crimes archive – Czechoslovakia around 1953). The file is from 1990 and not publically available until 1 January 2066.“

Tedy složka vznikla v roce 1990 a není zveřejnitelná do 1.1.2066…?! Jde o běžnou praxi v archiváliích, týká se to jen vysoce postavených osob, nebo zde není politický zájem a existuje zde oboustranná politická dohoda utajit zločiny a pravdu sdělit veřejnosti až nebudou žít pamětníci a svědci, podobně jako v případě tzv. Warrenovi komise a vyšetřování příčin atentátu na amerického presidenta J.F.Kennedyho, kdy byla zveřejněna jen část její zprávy…?

Názor si může udělat každý sám. V dnešním světě, plném manipulací, účelových dezinformací a tajných dohod nelze vyloučit vůbec nic. I utajování pravdy často slouží k udržení moci, vlivu - a klidu ve společnosti. Pokud nevládnou zemi skuteční politici a státníci, může být její utajování ve svých důsledcích pro zemi zničující a likvidační.

(Doplněno 19. 11. 2013)

 

Některé zdroje:

http://en.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Zápotocký

http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/05/050504_cz_war_prisoners_pckg.shtml

http://frontpagemag.com/2010/jamie-glazov/prisoners-of-yuri-andropov.

www.amnesty.de/de/j9712/t-ai1948.htm

http://www.bing.com/images/search?q=antonin+zapotocky+pictures&qpvt=antonin+zapotocky+pictures&FORM=IGRE

http://www.bing.com/images/search?q=sachsehausen&qpvt=sachsehausen&FORM=IGRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Sachsenhausen_concentration_camp

http://www.bing.com/images/search?q=sachsehausen+execution+pictures&qpvt=sachsehausen+execution+pictures&FORM=IGRE#vi

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.