Pondělí, 25. září , svátek má ticháčková

Bude v budoucnosti vládnout nadřazený druh zbytku neschopných a ošklivých ?

Simon Achenbach 29.4.2013

 Animated fireplace burning logs

O tom, že evoluce člověka probíhá neustále nelze pochybovat. A tak se přirozeně vkrádá myšlenka – jak budou lidé v daleké budoucnosti vlastně vypadat.

Jedna, docela vážná teorie předpokládá – že za nějakých 100,000 let se člověk-živočich rozdělí na dvě skupiny – geneticky nadřazenou a podřadnou. Příčinou bude to, že lidé budou mnohem vybíravější ve výběru svých sexuálních partnerů. Geneticky nadřazená skupina budou vyšší, štíhlejší, zdravější, atraktívnější a inteligentnější než ta druhá.

  so ugly you'll cry Police mug shot

První krok tímto směrem zaznamenáme přibližně za 1,000 let – lidé se budou dožívat běžně 120 roků, jejich průměrná výška se zvýší o 10 až 15 cm. Zaměří se na svůj fyzický vzhled a udržování zdraví. U mužů budou převládat jisté stejné znaky v obličeji – jako hranatá čelist, atletičtější tělo a budou mít hlubší hlas a větší přirození. Ženy zase naopak budou mít světlejší pokožku bez ochlupení, větší čisté oči, lesknoucí se vlasy a pravidelnější tvar těla. Rozdíly mezi různými rasami se začnou vytrácet díky vzájemnému sexuálnímu promíšení – výsledkem bude jednotná rasa člověka s barvou kůže připomínající světlou kávu.

human picture

Je docela pravděpodobné, že za takových 10,000 let člověk bude doplácet geneticky na svoji závislost na technologii. Rozmazlený všelijakými hračičkami uspokojujícími kdejakou jeho potřebu, začne připomínat pěstované domácí zvířátko. Umění žít ve společnosti – jako je vzájemná lidská komunikace a citová propojenost s ostatními – to se bude vytrácet, stejně jako emoce: upřímná láska, sympatie, důvěra a respekt. Lidem nebude moc záležet na ostatních a ztratí schopnost pracovat v týmech s jinými lidmi. Je docela i možné ochabnutí jejich imunního systému, protože zdraví bude udržováno léky produkovanými vyspělým zdravotnictvím.

Právě ve více vzdálené budoucnosti výběr sexuálního partnera bude příčinou vytvoření genetického rzštěpení lidské rasy. Výsledkem budou ony dva nové druhy člověka – kvalitního a nekvalitního.

Chceme-li si opravdu zaspekulovat, udělejme si návštěvu člověka za takových 1 až 3 miliony let. Existuje určitá vědecká škola – která předpokládá, že nepřetržitě probíhající evoluce dokonce vyprodukuje 3 rozdílné druhy člověka.

  1. Uni-human – Jeden milion let od dneška budou budou veškeré rasy dokonale smíchány na celém světě. Bude vytvořen systém kast za účelem udržení sociálního smíru.
  2. Survivalist – Matematický výpočet pravděpodobnosti nějaké světové katastrofy (nukleární válka, srážka s asteroidem, pandamenie či dramatická změna klimatu) předpokládá takovou událost během 1 až 1,5 milionu let. Lidé – kteří to přežijí, budou uvrženi zpět, téměř na počátek svoji existence. Jejich evoluční proces bude přispůsoben novému životnímu prostředí. Jejich tělo se bude muset adaptovat – lepší vidění ve tmě, pokožka odolnější na sluneční záření a podobně.
  3. Cyborg – Za tři miliony let lze předpokládat, že bude běžná kombinace člověka a stroje. Něco podobného nemůže být dědičné a proto hovoříme o mechanických implantátech. Bude to doba, kdy vznikne nebezpečí konfliktu mezi člověkem a umělou inteligencí.

 

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.