Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Babiš pěkně kecá

Liška obecná 20.10.2013

Program hnutí ANO, je plný líbivých hesel. Babiš hraje jak na cítění kapitalistů, tak na cítění socialistů. Neříkám, že nelze realizovat zároveň efektivní a zároveň sociálně spravedlivý stát. Nicméně, to co nabízí babiš je populistický kočkopes, který není realizovatelný. Nejen že to jsou často prázdné proklamace, avšak jak to udělají už neříkají. Některá jejich prohlášení jdou vyloženě proti sobě. Je tam slibováno snížení DPH a nezvyšování přímých daní a zároveň jsou tam slibovány vyšší příspěvky na určité aktivity, či opatření, která samozřejmě způsobí vyšší výdaje-investice do kultury a infrastruktury, podpora zřizování školek, zdvojnásobení peněz na vědu a výzkum,  nebo třeba:

"Daňovým únikům chceme zamezit především prosazením elektronické výměny dat a účetních záznamů ve všech institucích veřejné správy po vzoru Dánska a jejich soustředěním v centrálním úložišti, které bude spravované ministerstvem financí (výrazné zjednodušení a zefektivnění daňových kontrol a snížení administrativní zátěže).".....no jako hezký. Ale kolik bude takový projekt stát a která firma si na tom asi namastí kapsu?

nebo

"Chceme zajistit jiný systém hodnocení práce soudců, jejich vzdělávání, kvalitnější personální a technické vybavení soudů."

Systémy hodnocení práce a vzdělávání jsou jedny z nejjednoušších cest jak odvézt prachy ze státního rozpočtu soukromým firmám.

Dále se zaměřm na Babišem proklamované zeštíhlení státní správy:

takže Babiš tvrdí:

"Stát není dobrý hospodář. V poskytování svých služeb občanům stát selhává. Jeho aparát je rozsáhlý, pomalý a byrokratický. Naším cílem je stát, který bude štíhlý, levný a bude dobře sloužit občanům. Úspory, kterých bychom dosáhli zrušením zbytečných, duplicitních a nic nepřinášejících institucí a procesů, jsou odhadovány na desítky miliard korun ročně."

A dále tvrdí:

"Výrazně rozšíříme použití institutu „závazného posouzení“, kdy daňový poplatník bude mít možnost získat závazné právní posouzení své daňové pozice od správce daně dopředu."-toto samozřejmě bude vyžadovat nárůst kapacity finančních úřadů

"Posílením finančních úřadů (dostatek odborníků) chceme urychlit daňové kontroly, ale i např. vracení nadměrných odpočtů."

"Zajistíme podporu maximální nezávislosti soudců tím, že vytvoříme orgán s přirozenou odbornou autoritou (Nejvyšší soudcovskou radu), který by lépe než ministerstvo spravedlnosti zajišťoval potřeby justice a její kontrolu.".....

"Posílíme dozor soudu nad činností exekutorů, zavedeme důsledný postih exekutorů za jejich excesy a nezákonné postupy a budeme regulovat jejich odměňování s cílem odstranit nepřiměřenost jejich odměn; odměna musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců"

"V rámci ministerstva spravedlnosti zřídíme dlouhodobě chybějící koncepčně-analytický útvar, odpovědný za vypracování a realizaci resortní strategie minimálně pro období deseti let."

"Vytvoříme nebo posílíme specializované útvary státního zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu, včetně korupce; "

"Znovu zřídíme finanční policii, finanční policie se v minulosti velice osvědčila, jde o složku policie, kterou budou řídit specialisté na potírání daňové a finanční kriminality"

....

Neříkám, že některé útvary by třeba nomohly být účelné. Nicméně toto jako zeštíhlení státní správy rozhodně nevypadá.

Je zajímavé, že u onoho "Úspory, kterých bychom dosáhli zrušením zbytečných, duplicitních a nic nepřinášejících institucí a procesů, jsou odhadovány na desítky miliard korun ročně." není uvedeno, kteréže instituce by se měly zrušit, ale namísto toho je v programu uvedeno zavádění nových útvarů a institucí.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.