Pátek, 22. září , svátek má polar, biggles, Kozef Jajetán Ventyl

Antonín Zápotocký - z politického vězně za okupace válečným zločincem?

Rosomak 19.11.2013

V tomto článku zde na diskutérech, který začíná otázkou, ale v průběhu pak jsme svědky oblíbeného manipulativního charakteru výkladu tohoto autora se zcela jasným průběhem a závěrem prokládaným manipulativními fotkami.

Historie není černobílá, hlavní je se ji snažit pochopit a vcítit se do ducha dané doby.

Pro toho, kdo toho moc nenačte, je tu zkratka na dobrý film Kápo.

Ano, Antonín Zápotocký byl vězněn v Sachsenhausenu od března 1939, kdy byl zadržen při pokusu přejít polské hranice po německé okupaci, až do roku 1945, kdy byl osvobozen z transportu smrti směřujícího k Baltskému moři.

Jelikož v koncentračních táborech bylo hodně vězňů, dozorci z řad SS delegovali řadu věcí na tzv. táborovou samosprávu, aby si zlehčili práci. Setkáváme se pak s pojmy jako Blockältesten, Lagerälteste, Stubenältesten, kteří odpovídali za pořádek v táboře a jednotlivých sekcích / blocích.

V pracovních četách to byly funkce Oberkapo, Kapo, Hilfskapo, Vorarbeiter.

Lagerführer Bachmayer omalu obcházel formace nastoupených vězňů, každé komando počítal podle seznamu připraveném Lagerschreiberem Konrádem, německým kriminálníkem, který kráčel několik kroků za ním.

http://en.mauthausen-memorial.at/db/admin/de/index_main.php?cbereich=1&cthema=367&carticle=55&fromlist=1

Bachmayer se náhle otočil a plnou silou uhodil Konráda do tváře a zařval: „Ty negramotný bastarde zase jsi všechno zkurvil a není divu, že firmy si stěžují. Půjdeš kopat na noční šichtu!“ a odhodil seznam do bláta. „Je tu někdo mezi musulmany, kdo umí pořádně německy a má v hlavě mozek místo nasráno a umí počítat? Je mi scheissegal, je-li to Polák, cikán nebo co!“

Tyto vedoucí funce zastávali krimální vězňové, označeni zeleným trojúhelníkem a také primárně Němci. Galerka měla svá pravidla a hiearchii, nebylo nic složitého na tom, že to snadno využili. Nikdo z nich neměl snahu pouštět do této hiearchie někoho jiného - znamenalo to ztrátu postavení, zdrojů (především jídla). Přesto se někdy stalo, že politický vězeň se do hiearchie dostal.

„Jak je možné, politický vězeň, a k tomu Ausländer. Ale ty víš, kdo vládne uvnitř lágru, Němci, jako v celé Evropě, a proto se příliš neraduj.“

Vzpomínky Václava Václavíka z Mathaussenu.

Ano, v těchto vzpomínkách se dočtete pro někoho otřesné věci, jako zabití vyslýchaného, aby neprozradil ostatní, boj o jídlo, o přežití, o tom, jak prohrabovali odpadky a hledali třeba jen slupku od brambor...

Sovětší váleční zajatci v Mathaussenu

Na spodině žebříčku táborové hiearchie byli homosexuálové. Taková byla doba, a my víme, že vězni s růžovým trojúhelníkem byli v táboře Sachsenhausenu již od roku 1938.

Můžete si přečíst pár úryvků jednoho přeživšího z jeho knížky... Mnohé asi zaujme převýchova (dnes bychom řekli psychické týrání) homosexuálů nuceným stykem s prostitutkou před členy SS...

http://andrejkoymasky.com/mem/holocaust/ha18.html

 

O sadistických kápech se samozřemě dobře vědělo. Pokud někdo přežil, danou hrůzu tehdy vypověděl.

Přežily vzpomínka na takové Kápy u nás (památník Terezín):

- amerického žida Jakobse, osobního trenéra známého německého boxera Maxe Schmellinga.

- Henryka Matuszkoviaka, přezdívaného Bambula, odhaleného a popraveného v roce 1974 v Polsku.

 

A co tedy dělal Antonín Zápotocký v Sachsenhausenu?

Víme, že byl kameníkem pracujícím na obnově Chrámu Svatého Víta. A uměl také dobře malovat.

Svědčí JUDr. Stanislav Kaska (1919):

A ti, když se dozvěděli, že Zápotocký přišel do Sachsenhausenu, tak mu sehnali pěkný komando, protože měli celou samosprávu (komunisté). Do toho jim esesáci nemluvili, tak ho šoupli na Industrie Hof a on byl nadanej a byl nadanej na sochařství, uměl krásně udělat portrét. Čili on tam přišel na ten Industrie Hof a měl komando pod střechou. Ke konci, když už tam byl delší dobu, tak sami ti esesáci chodili, aby jim něco vytvořil, takže on jim něco vytvořil. Takže on tam tu tíhu, tu těžkost toho neprožil, protože on byl schovanej. No a zase protekce, protože kdyby tu protekci neměl, i když to byla protekce politická, ale on měl ještě tu výhodu... My tenkrát, když jsme tam přišli, tak tam byl Dr. Sekanina a nějakej Prokop, já už přesně nevím. Ale Dr. Sekanina, to je vám asi známé, a Dr. Prokop, to byl nakladatel tady v Praze, a ti informovali tu samosprávu, která byla levicová, která byla komunistická.

http://www.pametnaroda.cz/witness/clip/id/814/clip/2493

Jak vidíme, měl protekci díky komunistické samosprávě, ale že by někoho věšel... Když tak možná portrét.

Kde je kořen této informace? Celá historka vznika jako článek v české sekci BBC:

"Právě Antonín Zápotocký byl kápem v jednom z koncentračních táborů, v Sachsenhausenu, a po druhé světové válce požádalo Holandsko oficiálně o vydání Antonína Zápotockého do Holandska, protože byl podezřelý ze spoluúčasti na smrti několika holandských vězňů."

http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/05/050504_cz_war_prisoners_pckg.shtml

Osobně jsem k této informaci skeptický, protože v holandském tisku tehdejší doby o tom není ani zmínka.

No a pak se něco přidá, pozmění a máme z něho válečného zločince, místo podezřelého ze spoluúčasti (spoluúčast je také to, že o dané věci jen třeba věděl - třeba že někteří dostali méně jídla na úkor ostatních).

Podle mne je zločinec ten, kdo takhle mrví historii.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.