Úterý, 19. září , svátek má Fidoušek

Admiral Graf Spee , příběh kapesní bitevní lodi

Kryton 19.11.2013

Toto je stručný příběh o , ve svém bojovém nasazení , patrně nejúspěšnější těžké hladinové válečné lodi nacistického Německa

Jedním z omezení která na ozbrojené síly Německa dopady v souvislosti s Versailleskou smouvou bylo i omezení maximálního výtlaku hladinových válečných lodí Měmecka na hodnotu 10 000 tun .

Jako každé omezení , i toto se však ukázalo jen jako proklamace na papíře . Aby však Německo zachovalo dekorum jeho nově plánované válečné lodě tuto hranici zdánlivě dodržely . Cílem konstruktérů ale bylo dát Kriegsmarine lodě které by z tohoto omezení vytěžily maximum . Základní úvaha byla prostá , nová válečná loď musela být schopná se vypořádat s jakýmkoliv křižníkem své doby a silnějším bitevním lodím díky své vysoké rychlosti uniknout . Výsledkem byla stavba bitevních lodí třídy Deutchland tvořená třemi jednotkami , loděmi Deutchland , Admirál Scheer a Admirál Graf Spee . Papírový limit výtlaku 10 000 tun byl tajně překročen a nové lodi měly plný výtlak přes 16 000 tun . Pro svoji relativní malost jsou též nazývány kapesními bitevními loděmi .

Vznikly tak lodě vymykající se dosavadní kategorizaci válečných lodí . Pro splnění prvního úkolu , vypořádat se s křižníky , byla zvolena silná hlavní výzbroj šesti děl ráže 280mm a sekundární osmi děly ráže 150mm . Připomínám že lehký křižní té doby měl omezení děl ráže 155mm a těžký 203mm . Splnění druhé podmínky , tedy vysoké rychlosti , bylo už složitější a řešením bylo vyměnit mohutnou pancérovanou ochranu za rychlost . V konstrukci lodi tak bylo například použito , z důvodu úspory hmotnosti , svařování místo tehdy obvyklého nýtování . Pohon lodi byl také vyřešen na svoji dobu poměrně nezvykle , místo tradičních parních turbin byly použity naftové motory , osm jednotek o celkovém výkonu 39 500 kw . Výsledkem byla silně vyzbrojená a rychlá válečná loď .

V tomto příběhu se budeme zabývat třetí jmenovanou lodí , bitevní lodí Admiral Graf Spee .

Kýl nové lodi byl založen 1. října 1932 , na vodu byla spuštěna 30. června 1934 a do služby vstoupila 6. ledna 1936 . Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se Admiral Graf Spee účastni blokády španělských přístavů , jako odvetou za napadení sesterské lodi Deutchland republikánskými bombardéry například ostřeloval přístav Alméria kde bylo ostřelováním zničeno 35 domů a zabito 19 civilistů .

Před vypuknutím druhé světové války bylo rozhodnuto využít sesterské lodi Deutchland a Admiral Graf Spee jako korzárké lodě s cílem napadat a narušovat zásobovací trasy Velké Británie v Atlantiku a vázat na sebe síly Royal Navy . Dne 21.srpna 1939 opustil tedy Admiral Graf Spee pod velením kapitána Hanse Lungsdorfa přístav Wilhelmshaven a spolu s podpůrnou zásobovací lodí Altmark zamířil do vod jižního Atlantiku . Po vypuknutí války křižoval podél britských zásobovacích tras a postupně mezi 30. zářím a 7. prosincem zajal nebo potopil 8 obchodních lodí plujících pod britskou vlajkou . Během této doby se Admiral Graf Spee několikrát setkal se zásobovací lodí Altmark od které na jeho palubu putovaly pohonné hmoty , střelivo a zásoby , opačným směrem potom na Altmark zajaté posádky britských lodí .

V tu dobu už po Admiral Graf Spee pátralo několik skupin britských lodí , celkem 3 bitevní lodě , 2 bitevní křižníky , 4 letadlové lodě a 16 křižíků . Dne 13. prosince byl Admirál Graf Spe objeven skupinou tří britských křižníků skupiny ForceG HMS Ajax , HMS Achiles a HMS Exeter pod velením komodora Henryho Harwooda . Následovla bitva známá také jak Bitva u ústí Rio de La Plata .

Bitva začala 13. prosince v 6.18 výstřely britské ForceG . Agmiral Graf Spee střelbu opětoval a hned prvními výstřely téměř zasáhnul Exeter , granáty dopadající těsně vedle lodi zabily několik námořníků a zapálily katapult . To se ale němečtí dělostřelci teprve zaměřovali . V rozmezí 6.24 až 6.44 byl Exeter čtyřikrát zasažen granáty ráže 280mm a byly vyřazeny dvě z jeho tří dělových věží . V 7.20 tedy těžce zkoušený Exeter plnou rychlostí a pod ochranou kuřové clony opouští bojiště . Střelba Admiral Graf Spee se tedy soustředila na zbývající dva protivníky , tuto palbu nejvíce schytal lehký křižník Achiles , 280mm granáty mu vyřadily obě zadní dělové věže . Během boje inkasoval Admirál Graf Spee 21 zásahů a přišel o 36 mužů posádky . Tím hlavní část bitvy končí , britské křižníky Ajax a Achiless však stále protivníka zpovzdálí sledují a na velkou vzdálenost si bez účinku vymění pár salv . Hodinu po půlnoci 14. prosince Admiral Graf Spee spouští kotvy na vnitřní rejdě přístavu Montevideo .

V neutrélních vodách Montevidea vyjednával kapitán Langsdorff čas potřebný k nutným opravám lodi , to se mu ale nezdařilo . 17. prosince tak vypršelo ultimatum a Admiral Graf Spee musel přístav opustit . Jeho situace se však mezitím stala zdánlivě bezvýchodnou . Přestože před přístavem hlídkovaly pouze dva britské lehké křižníky které by byly pro Admiral Graf Spee snadnou kořistí , britům se mezitím podařilo rozšířit klamné informace že k Montevideu dorazil bitevní křižník Renown a letadlová loď Ark Royal . V tváří v tvář takové síle usoudil kapitán Langsdorff že boj by byl jen zbytečným gestem které by stálo životy mnoha jeho mužů a rozhodl se pro jiné řešení . Před vypršením ultimata byli tedy diváci v přístavu svědky jak Admiral Graf Spee doplňuje zásoby a připravuje se k boji , ve skutečnosti však osádka v utajení opouštěla loď a demoliční týmy rozmístovaly v podpalubí nálože. Krátce před vypršením ultimata tedy mohutná loď zvedla kotvy a hrdě zamířila vstříc osudu . Obsluhována nutným minimem posádky opustila přístav a zamířila do mezinárodních vod . Tam zbytek posádky loď opouští a explozí rozmístěných náloží je Admiral Graf Spee potopen . Po svém potopení vyčníval vyhořelý vrak téměř celý nad hladinu , ale postupem doby se ponořoval do měkkého bahna až téměř celý zmizel pod hladinou . Během války vrak zkoumali spojenečtí potápěči a například britové z něho vyzvedli k prozkoumání pokročilý radar . Posádka Admiral Graf Spee byla internována v Argentině a sám kapitán Langsdorff se 19. prosince Buenos Aires zastřelil . V důsledku potopení Admiral Graf Spee došlo z obavy před národní potupou v případě podobného osudu k přejmenování bitevní lodi Deutchland na Lutzov

To však stále není konec příběhu . Teprve po potopení Admiral Graf Spee se britská zpravodajská služba dozvěděla o existenci zásobovací lodi Altmark a o zajatých britských námořnících na její palubě . Altmark který se při marném čekání na Admiral Graf Spee dozvěděl o jeho osudu tedy zamířil zpět do Německa i s 299 zajatci na palubě . Cestou několikrát měnil identitu a vydával se za neutrální plavidlo až 13.února dorazil do norských vod . Během plavby ho několikrát kontrolovaly norské torpédovky ale nepodařilo se odhalit ani skryté zbraně ani zajatce . To však již britové Altmark sledovali a na rozkaz Winstona Churchilla bylo rozhodnuto o jeho dopadení a osvobození zajatců . V noci ze 16. na 17. února byl Altmark dostižen torpédoborcem HMS Cossack , Altmark se snažil uniknout do hloubi norského Jossingfjordu v naději že britové ve vodách neutrálního Norska nezasáhnou . Na to však britové nehleděli a přes varování norské torpédovky přirazili k boku Altmarku a na jeho palubu vysadili britské komando . V krátkém boji padli , nebo se při útěku z lodi utopili čtyři němečtí námořníci . Po nalodění osvobozených zajatců opustil Cossack norské vody .

Incident měl ještě diplmatickou dohru kdy norové podali protest proti narušení své neutality a Německo tento incident využilo jako jeden z argumentů k ospravednění invaze do Norska .

Tak končí příběh prozatím patrně posledního korzára s oficiálním pověřením vlády nějakého státu .

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.